Σχετικά με το κατάστημα

Το κατάστημα Foggy άνοιξε το 2014 στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου.